Thông tin liên hệ xưởng kính

– Địa chỉ: 529 chiến thắng, hà đông, hà nội

– Hotline: 0969613392

– Email: xuongkinhsieutrong@gmail.com