Thông tin liên hệ xưởng kính

– Địa chỉ: 259 chiến thắng, hà đông, hà nội

– Email: [email protected]