aaaaaaaaaaaaaa

Báo giá cửa nhôm Xingfa nhập khẩu

a

STT
Nội dung
ĐƠN GIÁ / m2
1
Nhôm hệ Xingfa nhập khẩu, hệ 55 dùng cho cửa sổ mở hất/quay, nhôm dày 1.4mm, kính dán an toàn 6.38mm
1.600.000 vnđ
2
Nhôm hệ Xingfa nhập khẩu, hệ 55 dùng cho cửa đi mở quay, nhôm dày 2.0mm, kính dán an toàn 6.38mm
1.800.000 vnđ
3
Nhôm hệ Xingfa nhập khẩu, hệ 87 dùng cho cửa sổ mở lùa, nhôm dày 2.0mm, kính dán an toàn 6.38mm
1.350.000 vnđ
4
Nhôm hệ Xingfa nhập khẩu, hệ 93 dùng cho cửa sổ/cửa đi mở lùa, nhôm dày 2.0mm, kính dán an toàn 6.38mm
1.700.000 vnđ
5
Nhôm hệ Xingfa nhập khẩu dùng cho cửa xếp gấp, nhôm dày 1.8mm, kính dán an toàn 8.38mm
1.800.000 vnđ

Báo giá cửa nhôm Việt Pháp

a

STT
Nội dung
ĐƠN GIÁ / m2
1
Cửa nhôm hệ Việt Pháp dùng cho cửa sổ mở quay, mở hất, hệ 4400, kính dán an toàn 2 lớp 6.38mm
1.200.000 vnđ
2
Cửa nhôm hệ Việt Pháp dùng cho cửa sổ, cửa đi mở lùa hệ 2600, kính dán an toàn 2 lớp 6.38mm
1.200.000 vnđ
3
Cửa nhôm hệ Việt Pháp dùng cho cửa đi hệ 450, kính dán an toàn 2 lớp 6.38mm
1.350.000 vnđ

a