0961182933

Cửa kính cường lực mở quay

Cửa kính cường lực mở quay có tác dụng mở rộng cửa giúp bạn có thể thoải mái đồ đạc đi qua mà không bị vướng vào cửa. Ngoài ra nó còn có một số ưu điểm sau: